• 1
  เลือกวันเข้าใช้บริการ
 • 2
  ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
 • 3
  ชำระเงิน
 • 4
  สรุปการสั่งซื้อ
Adult Adventure Pass (ซื้อล่วงหน้า 3 วัน) (500 บาท)
กรุณาเลือกวันที่
 • คุณสมบัติบัตร
 • บัตรมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการ
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ราคา (บาท/ชุด)

 • จำนวน (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  บัตรผู้ใหญ่ 500 รวมสวนน้ำและเครื่องเล่นสวนสนุก-แบบเปลี่ยนวันไม่ได้
 • บัตรมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการ
  ใช้บริการไม่ได้
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  02/12/2022 - 28/02/2023
 • ราคา (บาท/ชุด)
  1,000
  500
 • จำนวน (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  บัตรผู้ใหญ่ 550 รวมสวนน้ำและเครื่องเล่นสวนสนุก-แบบเข้าใช้บริการภายใน 15 วัน
 • บัตรมีอายุ 15 วัน นับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการ
  ใช้บริการได้
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  02/12/2022 - 28/02/2023
 • ราคา (บาท/ชุด)
  1,000
  550
 • จำนวน (ใบ)