• 1
  เลือกวันเข้าใช้บริการ
 • 2
  ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
 • 3
  ชำระเงิน
 • 4
  สรุปการสั่งซื้อ
บัตรรายปี (2,000 บาท)
กรุณาเลือกวันที่
 • คุณสมบัติบัตร
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ราคา (บาท/ชุด)

 • จำนวน (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  Annual Adventure Pass เข้าใช้บริการเพื่อทำบัตรภายใน 15 วัน
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  02/12/2022 - 28/02/2023
 • ราคา (บาท/ชุด)
  2,500
  2,000
 • จำนวน (ใบ)
 • ชื่อสมาชิก