• 1
  เลือกวันเข้าใช้บริการ
 • 2
  ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
 • 3
  ชำระเงิน
 • 4
  สรุปการสั่งซื้อ
Adult Adventure Pass (ซื้อล่วงหน้า 1 วัน) (560 บาท)
กรุณาเลือกวันที่
 • คุณสมบัติบัตร
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ราคา (บาท/ชุด)

 • จำนวน (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 560 รวมสวนน้ำและเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ-แบบเปลี่ยนวันไม่ได้
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  30/11/2022 - 28/02/2023
 • ราคา (บาท/ชุด)
  1,000
  560
 • จำนวน (ใบ)