• 1
  เลือกวันเข้าใช้บริการ
 • 2
  ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
 • 3
  ชำระเงิน
 • 4
  สรุปการสั่งซื้อ
Pack 5 Adult Adventure Pass (2,250 บาท)
กรุณาเลือกวันที่
 • คุณสมบัติบัตร
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • จำนวนบัตร (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  บัตรกลุ่มผู้ใหญ่ 5 ท่าน รวมสวนน้ำและเครื่องเล่นสวนสนุก-แบบเปลี่ยนวันไม่ได้
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  02/12/2022 - 28/02/2023
 • จำนวนบัตร (ใบ)
  5
 • ราคา (บาท/ชุด)
 • จำนวน (ชุด)
 • ราคา (บาท/ชุด)
  5,000
  2,250
 • จำนวน (ชุด)