• 1
  เลือกวันเข้าใช้บริการ
 • 2
  ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
 • 3
  ชำระเงิน
 • 4
  สรุปการสั่งซื้อ
Adult Water Pass ซื้อ 2 แถม 1 (จองล่วงหน้า 2 วัน) (800 บาท)
กรุณาเลือกวันที่
 • คุณสมบัติบัตร
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • จำนวนบัตร (ใบ)
 • คุณสมบัติบัตร
  Adult Water Pass บัตรสวนน้ำ
 • ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  16/07/2024 - 31/08/2024
 • จำนวนบัตร (ใบ)
  3
 • ราคา (บาท/ชุด)
 • จำนวน (ชุด)
 • ราคา (บาท/ชุด)
  1,500
  800
 • จำนวน (ชุด)